Mirenje

Mirenje je postupak u kojem stranke dolaze bez prisile kod izmiritelja (još se kod nas koristi i termin medijator ili miritelj), te pokušavaju uz njegovu pomoć riješiti svoj spor. Izmiritelj je tijekom cijelog postupka mirenja neutralan, odnosno ne zauzima strane.

Mirenje je slično arbitraži ili izvansudskoj nagodbi, no ponešto se razlikuje jer ide dublje – nastoji se doći do samog izvora sukoba i njega razriješiti.

Značajke mirenja:

 • izmiritelj je nepristran
 • ukoliko izmiritelj osjeti da ne može više biti nepristran, stranke upućuje drugom izmiritelju
 • izmiritelj sluša i pokušava razumjeti obje strane
 • vrijeme i mjesto se dogovara s izmiriteljem (nema ograničenja)
 • najvažniji je dogovor
 • mogući su odvojeni sastanci stranaka s izmiriteljem – oni su često sastavni dio postupka mirenja, no na prijedlog izmiritelja oni se i obavljaju
 • izmiritelj ne odustaje od stranaka ili postupka sve dok se ne postigne dogovor
 • stranke imaju pravo prekinuti postupak mirenja u bilo kojem trenutku
 • izmiritelj ne predlaže rješenja
 • izmiritelj ne presuđuje
 • najvažniji u postupku mirenja su sami klijenti
 • mirenje može trajati i nekoliko dana
 • kada stranke postignu sporazum, njega obje stranke potpisuju
 • sporazum dogovoren u postupku mirenja ima snagu pravnog dokumenta, po potrebi i ovršne isprave

Volim raditi mirenje. Pogotovo s bračnim parovima koji žele riješiti svoje nesuglasice. Na sukob gledam kao na zajedničku. Sukob=su+kob=zajednička kob=nešto što zajedno rješavamo. Osobe u sukobu imaju nešto za riješiti. Ja u tome kao izmiritelj nastojim biti od pomoći