Medijacija

Medijacija je postupak u kojem stranke dolaze bez prisile kod izmiritelja (još se kod nas koristi i termin medijator ili miritelj), te pokušavaju uz njegovu pomoć riješiti svoj spor. Medijator je tijekom cijelog postupka mirenja neutralan, odnosno ne zauzima strane.

Medijacija je slično arbitraži ili izvansudskoj nagodbi, no ponešto se razlikuje jer ide dublje – nastoji se doći do samog izvora sukoba i njega razriješiti.

Značajke medijacije:

 • medijator je nepristran
 • ukoliko medijator osjeti da ne može više biti nepristran, stranke upućuje drugom izmiritelju
 • medijator sluša i pokušava razumjeti obje strane
 • vrijeme i mjesto se dogovara s medijatorom (nema ograničenja)
 • najvažniji je dogovor
 • mogući su odvojeni sastanci stranaka s medijatorom 
 • medijator ne odustaje od stranaka ili postupka sve dok se ne postigne dogovor
 • stranke imaju pravo prekinuti postupak medijacije u bilo kojem trenutku
 • medijator ne predlaže rješenja
 • medijator  ne presuđuje
 • najvažniji u postupku medijacije su sami klijenti
 • medijacija može trajati i nekoliko dana
 • kada stranke postignu sporazum, njega obje stranke potpisuju
 • sporazum dogovoren u postupku medijacije ima snagu pravnog dokumenta, po potrebi i ovršne isprave

Volim raditi medijaciju. Pogotovo s bračnim parovima koji žele riješiti svoje nesuglasice. Na sukob gledam kao na zajedničku. Sukob=su+kob=zajednička kob=nešto što zajedno rješavamo. Osobe u sukobu imaju nešto za riješiti. Ja u tome kao medijator nastojim biti od pomoći