Magija braka na radiju

 

70 radijskih emisija

 Svaka emisija je jedna zaokružena samostalna cjelina u trajanju od 5:30 do 6 minuta i sadrži:
 – glazbenu najavu i odjavu 30 sek. (istovjetna za svaku emisiju)
 – govornu najavu 20 sek. (istovjetna za svaku emisiju)
 – poruku sponzora tipa: “Magiju braka donosi Vam …”
 – stručnu poduku za sretniji brak – 5 min.