Ako smo ustrajni u medijaciji možemo doći do rješenja

MirenjePredstavljam uslugu medijacije kao nenasilan oblika rješavanja sukoba. Naime, kada u obitelji ili između obitelji dođe do konflikta, moguće ga je riješiti bez potrebe podizanja tužbe. Medijacija ili mirenje je proces u kojem stranke u sukobu žele uz pomoć neutralne osobe doći do zajedničkog rješenja s kojim će biti zadovoljne obje strane.

U obitelji se sukobljene strane najčešće spore oko imovine ili skrbi, a sukob ima dublje korijene u neslaganju, lošoj komunikaciji i povrijeđenosti. Uz medijatora stranke počinju komunicirati i često se ne riješi samo pitanje imovine ili skrbi, već se dođe i do samog izvora sukoba. U procesu medijacije otvara se komunikacija, koja je do tad bila otežana ili prekinuta.

Sve dok su stranke spremne razgovarati, rješenje se može pronaći. Često stranke kroz razgovor priznaju svoje strahove, čežnje, brige i zbog čega su povrijeđene. Nakon toga se mogu lakše dogovoriti oko konkretnih pitanja.