Realitetna terapija

Realitetna terapija je psihoterapijski pristup kroz koji klijent ima jedinstveno iskustvo upoznavanja vlastitih uvjerenja, što realizira kroz odnos s psihoterapeutom. Terapija se bazira na teoriji izbora, koja čovjeka gleda kao zatvoren sustav koji u odnosu s drugima zadovoljava svoje potrebe, kreira i smanjuje svoje frustracije. Prema teoriji izbora svako ponašanje čovjeka je intrinzično motivirano i svrhovito.

Obzirom da psihoterapeut koji se bavi realitetnom terapijom u svojem životu za razumijevanje sebe i drugih koristi drugačiji pogled na svijet od klijenta, proces psihoterapije zapravo ima dugotrajne posljedice po mentalno zdravlje pojedinca. Ako klijent odluči ono što je čuo na terapiji (a radi se o proživljenom i osvjedočenom pristupu zdravlju koji pomaže i samom terapeutu), testirati kroz vlastito životno iskustvo, tada dolazi do dubinske promjene koja zahvaća sve razine ponašanja klijenta (uvjerenja, odnose i osobne izbore).

Još o realitetnoj terapiji: udruga-hurt.hr