Obiteljska medijacija

Obiteljska medijacija je posebna izvansudska metoda rješavanja spornih pitanja. Ona je poseban oblik medijacije (ili mirenja) za obiteljske sporove. Kroz izvanparnični postupak uz obiteljskog medijatora stranke dolaze do sporazuma s kojim su obje strane suglasne.

Što to znači?
To znači da dugotrajno neriješena sporna pitanja postaju rješiva. A jednom kad se riješe sporna pitanja, sukob se smanjuje ili potreba za sukobljavanjem nestaje.

Kada se najčešće koristi obiteljska medijacija?

U Hrvatskoj se najčešće osobe upućuju u obiteljsku medijaciju u brakorazvodu i kod sporova vezanih uz djecu. No, medijaciju je moguće provoditi kod drugih obiteljskih sporova:

– u brakorazvodu
– kod sporova vezanih uz uzdržavanje djece
– … školovanje/odgajanje djece
– … uzdržavanje starije osobe
– … smještaj odraslih u dom/instituciju
– … imovinska pitanja (podjela nasljedstva, nekretnine…)
– … sporova roditelja i tinejdžera
– … drugih neriješenih obiteljskih pitanja

Tko je obiteljski medijator?
On je nepristrana, neutralna osoba koja brine o procesu medijacije. Obiteljski medijatori u Hrvatskoj su posebno educirane osobe za provođenje obiteljske medijacije, bilo kroz specijalistički studij obiteljske medijacije ili kroz mnogobrojne dodatne edukacije iz obiteljske medijacije. Po svojoj bazičnoj naobrazbi obiteljski medijatori su najčešće socijalni radnici, psiholozi, socijalni pedagozi ili pravnici. No, obiteljski medijator je zapravo novo zvanje stečeno kroz dugotrajno dodatno školovanje, praksu i superviziju.

Stranke same biraju medijatora kojega god žele s područja RH iz Registra obiteljskih medijatora.

Kada se ne provodi obiteljska medijacija?
– u slučajevima kada nisu ispunjeni preduvjeti za provođenje medijacije, koje utvrđuje obiteljski medijator
– pogotovo u slučajevima kada je utvrđeno aktualno obiteljsko nasilje,
– ako je jedna ili obje stranke lišena poslovne sposobnosti i nisu sposobni shvatiti značenje i posljedice postupka ni uz stručnu pomoć
– ako su stranke nesposobne za rasuđivanje
– ako nemaju prijavljeno prebivalište ili adresu stanovanja.

Koji je cilj i svrha obiteljske medijacije
Cilj je postizanje sporazuma oko spornih pitanja koja se donesu u medijaciju. Svrha koja se time ispunja ovisi o tome što stranke žele. Najčešće je to adekvatna roditeljska skrb nakon razvoda.

Obiteljska medijacija

Prednosti obiteljske medijacije
– Sporazum postignut u medijaciji se predlaže sudu koji najčešće prihvaća takav sporazum, te ga ovjerava.
– Ovjereni sporazum postaje ovršna isprava.
– Odnosi se u sudskim postupcima često zaoštravaju i ljudi se udaljavaju. U medijaciji je obratno.
– Stranke u medijaciji često kažu kako dugo nisu razgovarali.
– U medijaciji se komunikacija olakšava.
– Ljudi se lakše povezuju rješavajući sporna pitanja.
– Medijacija je usmjerena na rješavanje spornih pitanja, a ne mane i nedostatke stranaka.
– Usmjereni smo na sadašnjost i budućnost.
– Sporazum služi kao sigurnost kada se ljudi ne mogu dogovoriti. Tada se vraćaju na sporazum koji su postigli u medijaciji, i njega se pridržavaju.
– Veća je vjerojatnost da će se stranke pridržavati zajednički donesenog i potpisanog dogovora nego sudske presude.

Koliko košta obiteljska medijacija?
Obiteljska medijacija je najčešće besplatna jer je provode medijatori u obiteljskim centrima i centrima za socijalnu skrb čije su usluge besplatne. Pojedine udruge i pojedinci nude medijaciju uz plaćanje.